รายงาน::7.1ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด18563817519794.384
เมืองเชียงราย333552848285.393
เวียงชัย8343812997.435
เชียงของ9379918597.935
เทิง137481318195.885
พาน244982351095.975
ป่าแดด4753467098.255
แม่จัน165031537993.194
เชียงแสน7860773398.385
แม่สาย123591182995.715
แม่สรวย10745990492.174
เวียงป่าเป้า115891134797.915
พญาเม็งราย64066342995
เวียงแก่น3120303197.155
ขุนตาล5758566198.325
แม่ฟ้าหลวง3564337394.644
แม่ลาว6112608899.615
เวียงเชียงรุ้ง46934552975
ดอยหลวง2853280198.185