รายงาน::7.2 ร้อยละผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการเยี่ยมบ้าน(QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด5208504796.915
เมืองเชียงราย77675096.655
เวียงชัย21120999.055
เชียงของ18518097.35
เทิง50346993.245
พาน73871196.345
ป่าแดด11811799.155
แม่จัน27426094.895
เชียงแสน1691691005
แม่สาย41240798.795
แม่สรวย28726391.645
เวียงป่าเป้า5245241005
พญาเม็งราย1931931005
เวียงแก่น85851005
ขุนตาล17917899.445
แม่ฟ้าหลวง17116697.085
แม่ลาว17716995.485
เวียงเชียงรุ้ง61611005
ดอยหลวง14513693.795