รายงาน::7.2 ร้อยละผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการเยี่ยมบ้าน(QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด4552303866.743
เมืองเชียงราย50224348.411
เวียงชัย1669657.832
เชียงของ17616392.615
เทิง28419769.373
พาน64740662.752
ป่าแดด1229880.334
แม่จัน25021385.24
เชียงแสน17217199.425
แม่สาย40227668.663
แม่สรวย25316063.242
เวียงป่าเป้า49647295.165
พญาเม็งราย1238669.923
เวียงแก่น2155425.120
ขุนตาล1928142.191
แม่ฟ้าหลวง1613219.880
แม่ลาว15112381.464
เวียงเชียงรุ้ง984747.961
ดอยหลวง14212084.514