รายงาน::โภชนาการ เด็กวัยเรียน อายุ 6-18 ปี เทอม2

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด1486228768259
เมืองเชียงราย26867841731.33
เวียงชัย4935317364.3
เชียงของ6727593488.21
เทิง10969611455.74
พาน11745621252.89
ป่าแดด2713237787.62
แม่จัน11913900075.55
เชียงแสน6645572986.22
แม่สาย10553659362.48
แม่สรวย12414410933.1
เวียงป่าเป้า8690620071.35
พญาเม็งราย5521369366.89
เวียงแก่น6634537180.96
ขุนตาล3871317682.05
แม่ฟ้าหลวง9553472649.47
แม่ลาว3182242276.12
เวียงเชียงรุ้ง3334279983.95
ดอยหลวง2356163769.48