รายงาน::การเยี่ยมมารดาหลังคลอด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย34001083.18
เวียงชัย29420.68
เชียงของ20520.98
เทิง29100.00
พาน51500.00
ป่าแดด9200.00
แม่จัน910121.32
เชียงแสน1411913.48
แม่สาย3876917.83
แม่สรวย55850.90
เวียงป่าเป้า40600.00
พญาเม็งราย25041.60
เวียงแก่น34300.00
ขุนตาล10910.92
แม่ฟ้าหลวง5818314.29
แม่ลาว13400.00
เวียงเชียงรุ้ง13300.00
ดอยหลวง7200.00