รายงาน::การเยี่ยมมารดาหลังคลอด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย63131903.01
เวียงชัย58820.34
เชียงของ50740.79
เทิง70800.00
พาน105300.00
ป่าแดด17410.57
แม่จัน1872180.96
เชียงแสน250197.60
แม่สาย75711415.06
แม่สรวย121680.66
เวียงป่าเป้า82900.00
พญาเม็งราย54971.28
เวียงแก่น72500.00
ขุนตาล24210.41
แม่ฟ้าหลวง12841118.64
แม่ลาว22300.00
เวียงเชียงรุ้ง30600.00
ดอยหลวง12400.00