รายงาน::อายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย570900.00
เวียงชัย68700.00
เชียงของ127500.00
เทิง56800.00
พาน103140.39
ป่าแดด29600.00
แม่จัน244500.00
เชียงแสน108150.46
แม่สาย115600.00
แม่สรวย215600.00
เวียงป่าเป้า137200.00
พญาเม็งราย75630.40
เวียงแก่น126000.00
ขุนตาล21800.00
แม่ฟ้าหลวง170820.12
แม่ลาว40000.00
เวียงเชียงรุ้ง22700.00
ดอยหลวง8300.00