รายงาน::อายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1546100.00
เวียงชัย163400.00
เชียงของ345900.00
เทิง192700.00
พาน270050.19
ป่าแดด66010.15
แม่จัน662100.00
เชียงแสน252980.32
แม่สาย385820.05
แม่สรวย654060.09
เวียงป่าเป้า372720.05
พญาเม็งราย195920.10
เวียงแก่น338030.09
ขุนตาล42110.24
แม่ฟ้าหลวง478500.00
แม่ลาว98500.00
เวียงเชียงรุ้ง73900.00
ดอยหลวง21200.00