รายงาน::วันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย63131913.03
เวียงชัย58810.17
เชียงของ50740.79
เทิง70800.00
พาน105310.09
ป่าแดด17410.57
แม่จัน1872180.96
เชียงแสน250218.40
แม่สาย75712816.91
แม่สรวย1216100.82
เวียงป่าเป้า82910.12
พญาเม็งราย54971.28
เวียงแก่น72500.00
ขุนตาล24210.41
แม่ฟ้าหลวง128413810.75
แม่ลาว22300.00
เวียงเชียงรุ้ง30600.00
ดอยหลวง12400.00