รายงาน::วันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย34001093.21
เวียงชัย29410.34
เชียงของ20520.98
เทิง29100.00
พาน51510.19
ป่าแดด9200.00
แม่จัน910121.32
เชียงแสน1412114.89
แม่สาย3877820.16
แม่สรวย55861.08
เวียงป่าเป้า40600.00
พญาเม็งราย25041.60
เวียงแก่น34300.00
ขุนตาล10910.92
แม่ฟ้าหลวง58110618.24
แม่ลาว13400.00
เวียงเชียงรุ้ง13300.00
ดอยหลวง7200.00