รายงาน::ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย23201576.77
เวียงชัย1353122.96
เชียงของ14974.70
เทิง221177.69
พาน2752910.55
ป่าแดด37718.92
แม่จัน469245.12
เชียงแสน158116.96
แม่สาย317123.79
แม่สรวย382328.38
เวียงป่าเป้า2152411.16
พญาเม็งราย1202319.17
เวียงแก่น287144.88
ขุนตาล48714.58
แม่ฟ้าหลวง322216.52
แม่ลาว4736.38
เวียงเชียงรุ้ง52611.54
ดอยหลวง2514.00