รายงาน::ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย48843306.76
เวียงชัย2665420.30
เชียงของ290155.17
เทิง417337.91
พาน562468.19
ป่าแดด621219.35
แม่จัน952474.94
เชียงแสน291289.62
แม่สาย634193.00
แม่สรวย7839011.49
เวียงป่าเป้า4504710.44
พญาเม็งราย2624717.94
เวียงแก่น559315.55
ขุนตาล951313.68
แม่ฟ้าหลวง612477.68
แม่ลาว812733.33
เวียงเชียงรุ้ง117108.55
ดอยหลวง4848.33